duurzaam - maatschappelijk verantwoord - sociaal betrokken

Als zorgorganisatie dragen wij graag bij aan een betere en schonere wereld. Dat doen we door bewuste keuzes te maken. Wij zorgen goed voor onze bewoners. We beogen een fijne kwaliteit van leven, waardoor onze bewoners in goede conditie zomaar hun levensduur kunnen verlengen. Over duurzaamheid gesproken;-) Zoals het hoort bij warm werkgeverschap koesteren wij onze medewerkers: werkgeluk en een veilige en gezonde werkomgeving staan voorop.

We werken en wonen in een bepaalde plaats en participeren graag in goed nabuurschap. Zo organiseren we met enige regelmaat activiteiten voor bewoners, familie én buurtbewoners.  We creëren daarmee een (tijdelijke) ontmoetingsplek waar mensen met en zonder zorg elkaar treffen in een gemoedelijke ambiance. 

We werken en wonen in een bepaalde plaats, dus we zijn onderdeel van die plaats. We streven naar duurzame relaties met kleine lokale leveranciers en onze omgeving. Bestellen bij betrokken ondernemers uit de buurt zorgt voor minder vervuiling en verkleint de CO2-uitstaat. De goederen worden immers uit de directe omgeving geleverd. Door lokaal te kiezen en te kopen, creëer je indirect banen voor de gemeenschap en sponsoring voor buurtclubs. Verenigingen in de buurt dragen we een Warm Hart toe.

Door in zee te gaan met bedrijven die rekening houden met duurzaamheid worden we vanaf de basis ontzorgd. Alles voor schoonmaak en hygiëne nemen wij af bij Boma. Dé leverancier die qua duurzame producten en diensten vooroploopt in de branche.

De nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. In het kader van herontwikkeling krijgt het bestaande gebouw (Oosterbeek) een tweede leven. Het is door Nikkels tot nieuwe zorgappartement kwalitatief hoogwaardig gerenoveerd en verduurzaamd, en aangepast aan de geldende maatstaven en normen.  Als bouwbedrijf dragen ze graag bij aan een duurzame en circulaire economie.

De nieuwbouw is toekomstbestendig. Nikkels staat voor het leveren van kwaliteit. Ze sturen sterk op de bedrijfsprocessen en vinden het belangrijk dat dit veilig en verantwoord gebeurt. Oog voor mens en milieu zit in hun bedrijfsvoering verweven.

De nieuwbouw (Ulestraten) wordt gerealiseerd door Bots Bouwgroep. Een bouwgroep die maatschappelijk verantwoord onderneemt - het vinden van een balans tussen sociale, ecologische en economische kanten van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheidseffecten van de onderneming op de samenleving -  én die wat terugdoet voor de samenleving.