Verschillende Warm Hart Zorghuizen zijn Leefgoedpartner. We vertellen u er graag wat meer over. Een Leefgoed is een prachtige plek in het groen waar verschillende leefomgevingen voor verschillende doelgroepen bij elkaar komen. Zij kunnen, ieder op hun eigen manier én ook samen, invulling geven aan persoonlijke doelen en manier van leven. Met zorg binnen handbereik als dat nodig is: de zorg volgt de mens.

samen_tuinieren_in_de_zorg

Het verschil met onze woonzorglocaties

Een woonzorglocatie biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor één doelgroep: senioren met een zorgbehoefte. Een Leefgoed voegt verschillende concepten samen en het is breder van opzet. Zo kunnen op een Leefgoed in meerdere combinaties revalidatie, intensieve zorg en schakelzorg aansluiten bij seniorenwoningen, studentenwoningen, residentiele woningen en zelfstandige woningen. Een Leefgoed is opgebouwd uit meerdere leefomgevingen en ingericht volgens alle principes van Positieve Gezondheid.

Leefgoed locaties

De Leefgoed locaties in ontwikkeling zijn:

  • Warm Hart Zorghuis locatie Oosterbeek
  • Supportcenter Bavel
groenten_kweken_in_de_kas

Een levendige, gemêleerde gemeenschap

Op een Leefgoed wonen verschillende doelgroepen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en het maximale uit het leven willen halen. Zelfredzame senioren, mensen met een zorgvraag, mensen met een beperking, maar ook studenten en jongere oudere kunnen gemixt wonen in een levendige en gemêleerde gemeenschap. Het Leefgoed biedt een hoge kwaliteit van leven en dynamische zorg die meebeweegt met uw (zorg)vragen. Door de inrichting van de omgeving en de dienstverlenende organisatie blijven bewoners (bewezen) vitaler en werken mensen effectiever en met minder stress.

gezelligheid_in_de_zorg

Meer welzijn, minder zorg

Meer welzijn betekent minder zorg. Een Leefgoed is sterk gericht op kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn van bewoners, medewerkers én hun omgeving. Vanuit een positieve houding denken en handelen we in kansen en mogelijkheden. Binnen een Leefgoed kunnen mensen met verschillende achtergronden en uitdagingen 'samen apart wonen'. Een persoonlijke ruimte combineren we met de warmte van een inclusieve en sociale omgeving. U heeft hier zoveel mogelijk eigen regie over uw eigen leven. Met alle bijbehorende uitdagingen.

spelletje_met_een_begeleider

Tijd en aandacht voor de mens

De service en (zorg)diensten op een Leefgoed stemmen we af op de behoeften van de bewoners in plaats van andersom. Met tijd en aandacht voor de mens. U blijft in verbinding met uw omgeving. We bevorderen ontmoetingen en sociale samenhang en werken actief aan gemeenschapsvorming. Ook met mensen uit de directe omgeving.