verzorgde_nagels_in_een_zorginstelling

Warm Hart Zorghuizen zijn wij, de mensen die er plezier en voldoening uithalen om zorgvragers te helpen. Professionele ondersteuning in een ongedwongen sfeer en op een dusdanige manier dat zorgvragers waar mogelijk hun vertrouwde levenskunst kunnen omhelzen.

Warm Hart Zorghuizen is opgericht omdat we mensen graag gelukkig zien. Ons streven is het leven van ouderen met een zorgvraag (indicatie 4 tot en met 8) te veraangenamen. In onze kleinschalige zorghuizen kunnen we, speciaal voor de ouderen die op een warme plek willen wonen waar het leven hen toelacht, veel betekenen.

Waar het allemaal om draait: waardevolle, vooruitstrevende zorg leveren aan ouderen die ons zo na aan het hart liggen. Onze kracht is met humor meebewegen met de behoeften en verwachtingen van elke individuele bewoner. Zoals een hartverwarmende zorgmedewerker het samenvatte: ‘Als je al niet blij binnenkomt, word je het hier vanzelf’.

Missie

Hartverwarmend wonen en hartverwarmende zorg voor de generatie ouderen van nu én morgen

Visie

Ieder mens heeft recht op zorg in een omgeving waar hij of zij zich vertrouwd, geborgen en veilig voelt, waar recht wordt gedaan aan ieders autonomie en waar ruimte is voor oprecht contact met anderen. In onze Warm Hart zorghuizen staat de bewoner centraal. Alles draait om onze bewoners.

Als gevolg van ouder worden, lichamelijke en/of cognitieve beperkingen, kunnen de continuïteit en de grip op het leven verdwijnen. Als dit gebeurt, heeft dat grote gevolgen voor de persoon in kwestie, zijn of haar naasten en de omgeving. Het is ons ideaal om mensen te laten ervaren dat, ondanks dat men iets moet inleveren, de overstap naar verzorgd wonen een verrijking van het leven is.

Uit de wensen van de individuele bewoner komt duidelijk naar voren hoe de persoon in het leven staat, wat voor hem/haar belangrijk is en wat kwaliteit van leven geeft. Rondom die wensen realiseren wij professionele zorg. Bij Warm Hart omarmen we de ouderdom, denken we in mogelijkheden en houden we net als onze bewoners van een vrolijke noot en een beetje eigenwijsheid.

Uw dierbare leven voortzetten als thuis wonen niet meer gaat zonder dat de zorg domineert. Het kan bij ons. Met Warm Hart Zorghuizen beogen we een vitale en krachtige viering van het leven in al haar facetten. Een mens leeft maar één keer. We spelen in op wat het leven voor elke bewoner persoonlijk de moeite waard maakt.

Zorg is mensenwerk en dat komt bij ons recht uit het hart. Aarden op een nieuwe plek gaat makkelijker door persoonlijke begeleiding en aanspraak. Het samenzijn met bewoners, familie en/of medewerkers, ondersteunt het goede gevoel waardevol te zijn en erbij te horen. Een energieke leefstijl kan dementie vertragen. Onze welzijn- en activiteitenbegeleiders motiveren bewoners om (individueel of in groepsverband) actief mee te doen en te bewegen. In onze zorghuizen volgen we innovaties op de voet en beschikken we over technologische hulpmiddelen. We maken handelingen inzichtelijk en we bieden de bewoners de gelegenheid om digitaal bij te blijven. Voorheen eenzame mensen zien we hier opbloeien en verrassende verborgen talenten tonen.

Samen maken we werk van de toekomst. Onze medewerkers zijn getraind om met de veranderende situatie en beleving van de individuele bewoner mee te bewegen. Zij kunnen alle tijd voor hen nemen en zij doen dat op een hartverwarmende manier. Hartverwarmend is meer dan een woord. Hartverwarmend is een gedragscode en de wil om het mensen waar mogelijk in elke levensfase naar de zin te maken. Vragen die wij ons telkens blijven stellen, zijn: wat kunnen wij voor de bewoner betekenen, waar wordt de bewoner op dit moment blij van, wat zorgt voor de bewoner nú voor kwaliteit. Met deze recht-uit-het-hart aanpak onderscheiden wij ons als welzijn- en zorgaanbieder.

Onze Warm Hart zorghuizen bieden een woon- en leefomgeving met welzijn en zorg volgens het principe volledig pakket thuis (vpt). Onze bewoners ontvangen de warme zorg en aandacht die voor hen amicaal en hartverwarmend voelt. Als jonge groeiende organisatie willen we ons blijven ontwikkelen naar een hoger niveau dat transparant is voor alle belanghebbenden.

Intenties die onze visie onderstrepen:

inclusie

positieve gezondheid gericht op kwaliteit van leven

vertrouwen hebben in elkaar is de basis en die begint met elkaar respecteren

zorg op maat: Wlz uitgangspunten ten aanzien van kwaliteit

ambitie voor kwalitatieve groei van de organisatie

ondersteunende zorg voor kwaliteit van leven

persoonlijk leefplan voor bewoner

verantwoordelijkheid als betrokken en vakbekwame zorgaanbieder

zo min mogelijk bureaucratie en administratieve lasten

uitbouwen van de kwaliteit en kwantiteit van personeel

medezeggenschap voor bewoners en medewerkers

betrokkenheid van informele zorgverleners

verantwoording ligt bij de uitvoerders