Stichting Facit heeft als doelstelling goede ondersteuning te bieden aan organisaties voor zorg, welzijn en lokale overheden. Facit (www.facit.nl) voert voor ons momenteel de tevredenheidsonderzoeken uit. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen we vertalen naar concrete verbeteracties die passen binnen de stijl en de omstandigheden van Warm Hart Zorghuizen.

Vanaf het derde kwartaal 2023 treft u hier de resultaten van de lopende tevredenheidsonderzoeken aan:

klanttevredenheidsonderzoek
medewerkerstevredenheidsonderzoek