Wachtlijst

Het kan gebeuren dat er niet direct een woonzorgstudio in uw woonplaats beschikbaar is. U kunt op de wachtlijst van uw voorkeurslocatie worden geplaatst. Zodra er een woonzorgstudio vrijkomt, behoort u tot de eersten die het horen.

Actuele wachtlijst

Hoelang het duurt voordat er een woonzorgstudio vrijkomt, is onvoorspelbaar. Er kan slechts een inschatting worden gemaakt van de wachttijd. Mensen op de wachtlijst die al beschikken over een Wlz-indicatie beschikken, genieten daarbij voorrang. Voor informatie over de actuele wachttijden en beschikbaarheid mag u altijd contact opnemen met de locatiemanager.