Natuurlijk kunnen onze bewoners niet zonder zorg. Die is daarom goed geregeld met een eigen professioneel zorgteam dat 24/7 beschikbaar is. Wij zijn geen verpleeghuis, maar bieden een woon- en leefomgeving met zorg en welzijn volgens het principe 'volledig pakket thuis'. Onze zorg is ondersteunend voor de kwaliteit van uw leven. Op maat afgestemd op uw behoefte in de vorm van een persoonlijk zorgleefplan.

Kapper verkleind

Elektronisch cliënten dossier

In het elektronisch cliënten dossier (ONS/NEDAP) worden medische patiëntgegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt. Dit om het huidige of toekomstige zorgproces rondom de patiënt te ondersteunen. Via CAREN kan uw mantelzorger, zorgprofessional of verwante op een afstand meelezen in het dossier, zodat zij inzicht hebben in het dossier. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn.

Externe zorgverleners die bij u betrokken zijn, geven wij met uw toestemming toegang tot het dossier. Denk hierbij aan een huisarts, fysiotherapeut enzovoorts. Ook informele zorgverleners betrekken we waar mogelijk. Alles is gericht op uw welzijn en op het geven van persoonlijke aandacht.

friet eten verkleind

Logeeropvang

Op iedere locatie van Warm Hart Zorghuizen zijn logeermogelijkheden. Zo ontlasten we tijdelijk de mantelzorger. De gastbewoner ontvangt alle zorg en ondersteuning die nodig is op basis van een persoonlijk ondersteuningsplan. De vergoeding komt volledig vanuit het 'volledig pakket thuis' (vpt), daarnaast bieden wij ook deeltijdverblijf aan mensen met een Wlz-indicatie. Wanneer u bij ons logeert, is er altijd een mogelijkheid voor uw gasten om bijvoorbeeld mee te blijven eten. Gasten worden ontvangen zoals u dat thuis ook zou doen.

samen_tuinieren_in_de_zorg

Wonen voor echtpaar

Samen blijven wonen met zorg? Wanneer u jarenlang lief en leed hebt gedeeld, begrijpen we dat u dicht bij elkaar wilt blijven. Elke locatie van Warm Hart Zorghuizen biedt mogelijkheden tot duowonen. Dat kan als echtpaar, partnerschap of anderszins samenwonenden.

Wonen in een zorginstelling met tuin verkleind

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Cliëntondersteuning is een onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz) waar u recht op heeft. Deze onafhankelijke deskundige is er speciaal voor u. Hij/zij denkt met u mee en geeft gratis advies bij het aanvragen en organiseren van uw zorg. Bijvoorbeeld: informatie en advies over zorgaanbod in de regio, zorgvormen en cliëntrechten, hulp bij de invulling van de zorg, bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Uw zorgkantoor is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Bewoners biljaren verkleind

Dagbesteding

Warm Hart Zorghuizen biedt bewoners dagbestedingsactiviteiten: in groepsverband en individueel. Denk aan bewegingsactiviteiten, samen kokkerellen en eten, creatief aan de slag, een spelactiviteit of andere bezigheden die aansluiten bij persoonlijke wensen en behoeften.

Op basis van een persoonlijk zorgleefplan zijn omwonenden met een lichte vorm van zorg ook welkom om mee te doen aan diverse activiteiten ter ondersteuning en ontspanning. Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kunt u bijvoorbeeld deelnemen aan de dagbesteding. Neem hiervoor contact met ons op. Deelname aan de dagbesteding kan ervoor zorgen dat mensen langer thuis blijven wonen, door de geboden structuur en leuke invulling van de dag. De mantelzorger heeft tijdens de dagbesteding tijd en ruimte voor zichzelf. De mogelijkheid om bij Warm Hart Zorghuizen de maaltijd te nuttigen, is aanwezig.

Wanneer Warm Hart Zorghuizen een grote activiteit organiseert op locatie (denk hierbij aan een muziekmiddag) dan zullen wij dit op social media bekend maken. U bent meer dan welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden door even binnen te lopen of telefonisch contact op te nemen, wordt op prijs gesteld.

Wat kunnen wij speciaal voor u betekenen? We nemen graag de mogelijkheden met u door. Bel 06 - 54661908 of stuur een mail

begeleider en bewoner bij boom verkleind

Cliëntvertrouwenspersoon

Voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) geldt vanaf 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u. Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon. Uw zorgverlener weet met welke cliëntvertrouwenspersoon u contact kunt opnemen en hoe u een afspraak kunt maken.