Het streven naar een fijne plek voor ouderen voor wie het steeds lastiger wordt om zelfstandig thuis te wonen, is onze drijfveer. Een goede plek ontstaat niet vanzelf. De afgelopen maanden is daar in Ulestraten met hart en ziel aan gewerkt.

Het zal u, als inwoner/geïnteresseerde, zijn opgevallen dat het exterieur zo goed als klaar is. Tijdens het bouwteamoverleg is de laatste planning afgegeven. Toch is er buiten nog een behoorlijke hoeveelheid werk aan de infrastructuur te doen. Denk aan: ondergrondse wateropvanginstallatie, ondergrondse afvalcontainers, overloopsystemen met het lokale riool, elektrische laadpalen, de inrichting van de parkeerplaatsen en uiteindelijk het aanleggen van de tuin. Deze werkzaamheden zullen pas eind augustus, begin september kunnen aanvangen en hebben een doorlooptijd tot begin oktober.

Voor het binnenwerk heeft de aannemer tot 15 juli nodig om alle werkzaamheden te realiseren. Denk aan: afwerking wanden, vloeren, plafonds, sanitaire ruimtes, tegelwerk, technische installaties, stucwerk, afmonteren deuren, schilder- en behangwerkzaamheden. Aansluitend is de bouwvak 31 juli tot en met 18 augustus (week 31 t/m 33).